Naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"

ZAMĚŘENÍ:

Bitva u Náchoda 27. června 1866,
prusko-rakouská válka roku 1866

ZAČÁTEK:

Státní zámek Náchod

KONEC:

Železniční stanice Václavice

OKRES:

Náchod

DÉLKA:

8,5 km základní trasa
4,5 km odbočky

POČET ZASTÁVEK:

9 zastávek a 3 odbočky

TYP STEZKY:

pro pěší, pro cyklisty

NÁROČNOST:

střední

ČAS PROHLÍDKY:

3 hod. základní trasa, 1,5 hod. odbočky

ZNAČENÍ:

Vede po turisticky značených cestách.
Značena turistickou značkou pro naučnou stezku, včetně odboček

PRŮVODCE:

36 stran textu, 12 stran fotografií

MAPA:

Barevná formátu A4 s popisem

NÁVŠTĚVNOST:

Celoročně

DOSTUPNOST:

Automobilem nebo zájezdovým autobusem na parkoviště zámek Náchod
Linkovým autobusem na nádraží Náchod
Vlakem na nádraží Náchod resp. Václavice

SPRÁVCE STEZKY:

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Popis naučné stezky "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"

Po kliknutí se zobrazí větší obrázek této mapy.Každý, kdo alespoň trochu poznal kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové si nemohl nevšimnout desítek v polích roztroušených hrobů a pomníků z prusko - rakouské války roku 1866. Nejvíce se jich nachází právě v okolích těchto dvou měst, kde byly svedeny nejkrvavější bitvy celého válečného střetnutí. A právě první z nich, bitvě u Náchoda, je věnovaná naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866".

Byla zřízena v letech 1996 - 1998 Spolkem přátel vojenské historie - 6. praporem polních myslivců Náchod za spolupráce Městského úřadu Náchod a obecních úřadů Kramolna, Vysokov a Provodov-Šonov. Slavnostní odhalení naučné stezky se uskutečnilo 27. června 1998 za účasti tradičních historických jednotek z celé České republiky.

Stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších místech, na kterých se 27. června 1866 bitva u Náchoda odehrála. Obsahuje celkem 9 zastávek a tři odbočky s informačními tabulemi. Délka její základní trasy měří 8,5 km a prohlídka trvá asi 3 - 4 hodiny. Trasu naučné stezky je možné absolvovat také na jízdním kole. Naučná stezka začíná před portálem tzv. úřednického traktu náchodského státního zámku, jehož prohlídku doporučujeme jako vhodný úvod před absolvováním naučné stezky. Závěrečná zastávka ve Václavicích se nachází na křižovatce železniční trati Choceň - Meziměstí a spojky do Starkoče s návazností na trať Hradec Králové - Trutnov. V případě potřeby je naučnou stezku možno absolvovat i opačným směrem, v tomto případě ovšem neplatí pokyny uvedené na informačních tabulích.

Naučná stezka "Náchod - Vysokov - Václavice 1866", jak už vyplývá z názvu, prochází obcemi, které byli bezprostředně zasaženy válečným střetnutím mezi rakouským VI. armádním sborem vedeným polním podmaršálkem Vilémem baronem Rammingem a pruským V. armádním sborem generálmajora von Steinmetze. Trasa je označena turistickou značkou pro naučnou stezku a vede po turisticky značených cestách.

Návštěvník může shlédnout všechny nejvýznamnější pomníky na bojišti a má možnost se seznámit s okolnostmi jejich vzniku a s péčí o vojenské památky na Náchodsku v uplynulých 130 letech. Stručnou, avšak výstižnou formou je popsán vlastní průběh bitvy u Náchoda. V roce 2001, u příležitosti 135. výročí prusko-rakouské války roku 1866, byl vydán podrobný průvodce naučné stezky s mapovým podkladem, který rozvádí jednotlivá historická fakta, seznamuje čtenáře s jednotlivými druhy vojsk obou válčících stran i se zápisy v obecních kronikách vztahujícími se k bitvě u Náchoda 27. června 1866.