Soupis pomníků, hrobů a pamětních desek z války 1866 v okrese Náchod

Stejně jako všechna místa, kudy prošla v roce 1866 válka, je i náchodský okres bohatý na památky připomínající tuto událost. V minulosti vyšlo tiskem několik průvodců po bojištích na Náchodsku, které seznamovaly veřejnost s jejich umístěním v terénu a na hřbitovech. Byly zde popsány i některé hroby označené typovými litinovými kříži. Vyčerpávající seznam všech těchto památek však ještě uveden nebyl, stejně tak, jako nebylo zavedeno ani jejich jednotné číslování, zavedené na většině ostatních bojišť. Tento nedostatek se snaží odstranit následující soupis.

Při vyhledávání památek v terénu mi byl hlavním vodítkem Přehled válečných hrobů a pomníků z roku 1866 v okrese Náchod vydaný v roce 1966 i další nepublikované práce, vše z pera Bohuslava Peterky. Některé již zapomenuté hroby byly vyhledány s pomocí pamětníků, další pak systematickým terénním průzkumem v terénu v letech 1987 - 1993. Předkládaný soupis byl uzavřen k 1. květnu 1996 a zahrnuje všechny do té doby známé pomníky, hroby a pamětní desky v okrese. Měl by se stát jakýmsi oficiálním soupisem jak pro potřeby Komitétu pro udržování hrobů a pomníků z války 1866, tak i pro státní orgány a zájemce o vojenskou historii.

Soupis je rozdělen do tří samostatně číslovaných částí podle bojišť (Náchod č. 1-127, Česká Skalice č. 1-57, Svinišťany č. 1-28), přičemž pomníky postavené ve vzdálenějších místech byly evidenčně přiřazeny vždy k nejbližšímu bojišti.

Náchod č. 1-127 Česká Skalice č. 1-57 Svinišťany č. 1-28